آرشیو برچسب ها : کنترل سیستم توسـط تلفـن

دزدگیر اماکنی تلفنی,کنترل از راه دور منزل,محافظت کاران دزدگیر چشم های وزنی پارادوکس مدل nv5 کمترین خطا را در سیستم های دزدگیر اماکن دارند . دلیل استفاده از چشم های وزنی در فضای داخل این است که این چشم ها به حشرات حساس نیستند و وقتی که شی با وزن ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم و […]