آرشیو برچسب ها : اسپلیتر

آنتن مرکزی آنتن مرکزی سیستم آنتن مرکزی تشکیل شده از تعدادی اسپلیتر و تپ اف و آنتن مرکزی بسته به نوع سیم کشی تعداد تپ اف و اسپلیتر ها متفاوت است در نوع استاندارد سیم کشی آنتن مرکزی مثلا ساختمان چهار طبقه که در هر طبقه سه واحد دارد ابتدا باید در هر طبقه یک […]